VOORAANKONDIGING

STRESS IN HET BREIN EN DE EFFECTEN VAN YOGA EN MEDITATIE

Stress is volksverschijnsel nummer één. Al generaties lang, vrijwel zeker vanaf het prille begin van de mensheid. De wereld was onveilig, overal was altijd (levens)gevaar. Los hiervan: van alle tijden zijn de stresserende slagen van het lot. Hiernaast worden wij ongewild geplaagd door een overmaat aan prikkels, die ons ook belast. De inhoud van stresservaringen is deels veranderd, de reacties in onze hersenen niet. Die reacties begrijpen we steeds beter. Hersenen zijn om begrijpelijke redenen bijzonder gevoelig voor stress en dat zal altijd zo blijven. Die gevoeligheid heeft ook een keerzijde: ook voor doordachte tegenmaatregelen is het brein heel gevoelig. Voor veel mensen zijn yoga en meditatie zulke maatregelen, mits goed begeleid.

Tijdens een aantal openbare bijeenkomsten in 2017 verspreid over het land gaan wij op een zeer toegankelijke manier in op wat stress in de hersenen, en dus met ons, doet en welke positieve effecten yoga en meditatie kunnen hebben. Deze positieve effecten in de hersenen zijn al lang aangetoond en worden door ons belicht. Geen zweverigheid maar nuchtere biologie, praktisch en toegankelijk. We laten u tijdens de bijeenkomst ook spelenderwijs eerste effecten ervaren.
Yoga of meditatie helpt niet iedereen, maar wel veel meer mensen dan gedacht.  En de effecten reiken tot in de werking van de genen.  

Aansluitend op de algemene bijeenkomsten gaan wij een serie verdiepingsbijeenkomsten aanbieden.

Maak kennis met achtergronden van stress, reacties in de hersenen en de biologisch gefundeerde rust brengende kracht van yoga en meditatie.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via anne-yoga@hotmail.com of hv.dam@online.nl
Dan ontvangt u in 2017 alle nadere informatie.

Anne-Marije van Dam, gediplomeerd yogadocente  - www.yoga-anne.nl  
Hans van Dam, docent en consulent hersenaandoeningen – www.hansvandam.net